En finländsk
restaurangupplevelse
sedan 1924

Kontaktuppgifter

Restaurang Kosmos
Kalevagatan 3
00100 Helsingfors

Öppet

mån-fre: 11:30 – 24:00

lö: 16:00 – 24:00

stängt 5.-6.12. och 24.-26.12.

23.12. vi stänger kl 18

(09) 647 255
kosmos@kosmos.fi